Početna    Kontakt    Edukacija    Reference  Proizvodi                                                                

   

Za detaljniji pregled naših proizvoda, materijala i rešenja zvučnih izolacija možete posetiti naš novi sajt

www.zvucnaizolacija.rs

 

Naša je poslovna obaveza i zadatak da za potrebe svojih potencijalnih klijenata neprestano pratimo najsavremenija tehnološka dostignuća u oblasti akustičkih rešenja. U tom smislu projektantima i investitorima u mogućnosti  smo da ponudimo najsavremenije, najkvalitetnije i najdelotvornije proizvode koji u ovom momentu postoje na tržištu materijala namenjenih poboljšanju zvučne izolacije pregrada.

Neki od vrhunskih materijala koje preporučujemo u okviru razlicitih sistemskih rešenja zvučne izolacije su:

 

SYLOMER

 Materijal superiornih karakteristika za suzbijanje teško rešivih niskih frekvencija, udarne buke i vibracija na bazi poliuretanskih elastomera posebno prilagodjene strukture i sastava. Koristi se kako u gradjevinskim konstrukcijama za izradu plivajućih podova, spuštenih plafona i zidnih obloga tako i u industriji, saobraćaju, ventilacionim sistemima i sl. Tamo gde se čini da je problem buke nerešiv, stručno i pažljivo odabran optimalan proizvod iz SYLOMER grupe artikala daje izuzetno dobre rezultate.

Opširnije...

 

AMC - Akustičke visilice, distanceri i podmetači

Specijalni proizvodi koji se koriste za prigušenje udarne buke pri izradi spuštenih plafona, pregradnih zidova, zidnih obloga, plivajućih podova ali takodje i za prigušenje vibracija nastalih radom raznih tipova mašina.

Pravilnim odabirom tipa i broja akustičkih distancera, visilica ili amortizera, postiže se značajno unapredjenje performansi akustičkih pregrada u odnosu na istu pregradu koja ne sadrži ove elemente.

Opširnije...

Zvučni paneli i membrane AKUSTIK FELT

 

Zvučno-Izolacioni viskoelastični materijali velikih gustina, izuzetno malih debljina i odličnih svojstava u odnosu na svoje dimenzije, koriste se u sistemima koje primenjujemo kada nemamo dovoljno prostora za izradu klasičnih spuštenih plafona i zidnih obloga.

Opširnije...

 

Audiotek

Sistem bez podkonstrukcije !!

Audiotek sistem zvučne izolacije idealan je za popravku zvučne izolacione moći postojećih pregrada, pogotovu u stambenoj gradnji, i to u slučajevima kada nema mogućnosti za izradu zidnih obloga debljine preko 5-6cm.Postavlja se direktno na postojeće zidove, lako i jednostavno. U situacijama kada se zahteva najbolje moguće rešenje sa malim debljinama, sistem AUDIOTEK je rešenje prvog izbora jer ne zahteva upotrebu noseće konstrukcije.

Opširnije...

FERMACELL

 Pregradne ploče vrhunskih karakteristika u sistemima zidnih obloga, pregrada i plafona

 

ISOSOUND

 Posebna poliuretanska guma specijalno optimizovana u sistemima zvučne izolacije

 

Gore navedeni materijali samo su neki od niza raznovrsnih proizvoda koje preporučujemo. U okviru  sustemskih rešenja za poboljšanje zvučne izolacione moći oni se primenjuju u zavisnosti od konkretnog slučaja. Našim klijentima bez obzira da li se radi o krajnjim korisnicima, vlasnicima objekata koji se adaptiraju, ili projektantima koji dizajniraju nove objekte, nudimo usluge akustičkog savetovanja pri izradi optimalnih akustičkih rešenja u cilju maksimalnih efekata uz minimum neophodnog ulaganja. Projektantima obezbedjujemo tehničku podršku, tehničku dokumentaciju, detalje i pomoć u odabiru najpodesnijeg rešenja uključujući izradu elaborata o zvučnoj zaštiti, neophodna merenja buke kao i izvodjenje gradjevinsko zanatskih radova.

Osim navedenih materijala, na donjim linkovima mogu se pronaći i još neki od proizvodjača kvalitetnih akustičkih materijala koji nalaze primenu u brojnim tehničkim rešenjima za poboljšanje kvaliteta zvuka u prostorijama.

Naravno, pravilan izbor i kombinovanje ovih proizvoda vrši se na osnovu simulacija i proračuna koji se izvode pre toga.

 

                                       

 

 

                                       

 

 

   Početna    Kontakt    Edukacija    Reference  Proizvodi