Početna    Kontakt    Edukacija    Reference   Proizvodi                                                               

   

 

AKUSTIK FELT- FB, FBF i BFB - Zvučni Paneli

 

 

                           FBF panel                           BFB panel

 

 

 

 

AKUSTIK FELT paneli pokazuju odlične karakteristike u aplikacijama kada je potrebno postići dobra svojstva zvučne izolacije na smanjenom raspoloživom prostoru.

Koriste se pre svega kao ispuna sendvič pregradnih zidova, lakih pregrada od gips kartonskih ploča, zidnih obloga, Obloga motorskih prostora, kutija za kompresore, muzičkih studija.

Pored svoje dobre osobine da za istu debljinu izolacije poboljšava ukupnu izolacionu moć pregrade, poseduje i odlična apsorpciona svojstva pa se primenjuje i kao apsorcioni materijal u muzičkim studijima i sl.

 

Akustičke membrane se osim kao sastavni deo AKUSTIK FELT panela mogu upotrebljavati i nezavisno u okviru velikog broja različitih sistema i rešenja

 

 

 

 

Zvučni paneli Akustik Felt izvode se u više mogućih varijanti i primenjuju se u gotovo neograničenom broju različitih sistema zvučnih izolacija prvenstveno u zavisnosti od raspoloživih mogućnosti za ugradnju.

 

Jezgro ovih panela sastoji se od viskoelastičnih bitumenskih ili vinilnih akustičkih membrana koje su obostrano ili jednostrano obložene finim pamučnim filcom različitih debljina i varijanti zavisno od namene. .

E

SISTEMSKA REŠENJA SA AKUSTIK FBF PANELOM ZA ZVUČNU  IZOLACIJU

 

ZIDNE OBLOGE

Pregradni zid od šupljeg bloka postavljenog na kant ( 8cm ) izradjen u sistemu sa izolacijom AKUSTIK FBF 10 i dvoslojnim gips karton pločama daje odličnu vrednost zvučne izolacione moći od blizu 60 dB !

 

PREGRADNI ZIDOVI

AKUSTIK FBF 20 postavljen u sendviču izmedju dva šuplja bloka od 8cm daje ponderisanu vrednost zvučne izolacije od 57 dB !

 

 

SISTEMSKA REŠENJA SA AKUSTIK BFB PANELOM

 

BFB panel primenjuje se kao element u sistemima zvučne izolacije sa pojačanim zahtevima. Sastoji se iz jezgra od kamene vune koja je obostrano kaširana slojem specijalne viskoelastične akustičke membrane. U slučajevima kada je neophodna vrhunska zvučna zaštita izmedju dva stana ili apartmana, preporučuje se upotreba ovog materijala. Na donjem dijagramu prikazana je proračunska izolaciona moć sendvič pregradnog zida od dva šuplja bloka debljine 10cm sa medjuprostorom od 6cm ispunjenim panelima AKUSTIK FELT BFB 50

Na donjim fotografijama prikazana je praktična primena BFB panela

Svakako da se najbolji efekat i iskorišćenje ovih materijala postiže ukoliko se ugrade na neki od preporučenih načina u okviru sistema zvučne izolacije normalnih debljina koji se dobijaju merenjima, proračunima i projektovanjem. Medjutim, u slučaju nedostatka prostora može se primeniti i neko od rešenja minimalnih debljina

 

 

 

Opširnije o primeni i tehničkim karakteristikama zvučnih membrana

 

   Početna    Kontakt    Edukacija    Reference  Proizvodi