Početna    Kontakt  Edukacija  Reference   Proizvodi                                                                

   

Osim unutrašnjih završnih radova, bavimo se termoizolacijom i izradom fasada od stiropora ili kamene vune. Nudimo odgovoran i stručan pristup pri izvodjenju demit-fasade, a kupcima koji  se odluče da nas angažuju dajemo 10 godina pisane garancije direktno od svetski poznatog proizvodjača materijala i to na kompletan kvalitet izvedenih radova.

S tim u vezi, stojimo Vam na raspolaganju da izadjemo na teren, kao i da odgovorimo na sva Vasa pitanja u vezi sa termoizolacijama, izborom tipa fasade, odgovarajućeg lepka, materijala termoizolacije kao i kvaliteta zavrsne obrade odnosno zavrsnog maltera.

 

 

 Klijentima koji zele vrhunski kvalitet i apsolutnu isplativost investicije koja se ogleda u drastičnom padu troškova grejanja ili hladjenja životnog prostora, nudimo izradu fasada od kamene vune koja osim evidentno boljih termičkih performansi omogućava i dodatne prednosti kada je u pitanju poboljšanje zvucne izolacije objekta odnosno otpornost prema požaru što može biti od presudne važnosti kada su u pitanju objekti pored opterećenih saobraćajnica, hoteli i sl.

Zbog toga je važno podsetiti sve one koji nameravaju da ugradjuju fasade da uloga demit fasade nije isključivo toplotna zaštita već pored toga i požarna zaštita, zvučna izolacija, vodoodbojnost, paropropusnost, zaštita unutrašnjih gradjevinskih elemenata, estetika i dr..

Kako kod novogradnje tako i kod sanacije već postojećeg objekta, cilj je napraviti fasadu koja je istovremeno i efikasna i lepa. Sa stanovišta efikasnosti, veoma je važno izolaciju postaviti sa spoljne strane kako bi se u zimskim uslovima kada zagrevamo prostor iznutra što više iskoristio kapacitet postojećih masivnih zidova t.j. akumulisana toplota sa unutrašnje strane zaustavila spoljnjim omotačem koji je zadržava da se ne rasipa u okolinu. Postavljanje termoizolacije sa unutrašnje strane objekta poništava dobra akumulacijska svojstva betona i opeke.

S druge strane, postavljanje termoizolacije sa spoljne strane uz odabir tamnih nijansi boja izaziva veću termičku opterećenost fasade i njen kraći vek. Zbog toga ne preporučujemo tamne nijanse na površini fasade većoj od 10%

Termoizolacija takodje sprečava i pojavu kondenzacije vlage i pojavu budji jer tačku kondenzacije vodene pare prebacuje van zone masivnog zida.

Ako se zna da se i do 50% energije utrošene za grejanje prostorija gubi kroz zidove i otvore na njima, onda nije mnogo teško proceniti efekte koje ćemo kroz umanjenje godišnjih troškova grejanja ostvariti za relativno kratko vreme pravilnim odabirom materijala termoizolacije i postavljanjem demit-fasade.

Onima koji tek grade objekat savetujemo da radi smanjenja ovih troškova posebnu pažnju obrate na lokaciju objekta i njegovu orjentaciju. Tu se pre svega misli na lociranje objekta u zoni zaštićenoj od vetra ukoliko je to moguće, u osunčanoj zoni a zatim povesti računa o rasporedu i koncentraciji prozora ka sunčanoj strani, smanjenju spoljne površine objekta u odnosu na stambenu površinu, oblik objekta i dr...

Tako na primer, kuća koja se svojim stranicama naslanja na druge kuće u nizu ima za oko 30% manju spoljnu površinu dok je kod šestospratne zgrade spoljna površina omotača za polovinu manja od nezavisne porodične kuće iste stambene površine...

 

   Početna    Kontakt   Edukacija  Reference  Proizvodi